An toàn giao dịch

Minh Việt Land từ chối mọi trách nhiệm liên quan giữa người mua và bán bất động sản khi xảy ra tranh chấp. Người mua cần kiểm tra kỹ thông tin bất động sản và thông tin của người bán trước khi tiến hành giao dịch.